MICROCIMENT PER A PROFESSIONALS: Microestil® és una marca registrada per Microestil Cement, S.L. Som empresa líder en el sector, comptem amb més de 10 anys d'experiència en la innovació i creació de paviments continus. Fabriquem i distribuïm productes per a l'aplicació de paviments continus a professionals del sector. Les nostres instal·lacions estan ubicades a Mallorca (Illes Balears), la nostra fàbrica i laboratori es troben a Santa Maria de Camí, també comptem amb una aula de formació, pràctiques i exposició dels nostres productes a disposició dels nostres clients. Comptem amb un departament d'R+D dedicat únicament a l'elaboració de productes d'alta qualitat. La nostra línia de productes ofereixen la millor alternativa i única al mercat, ja que la formulació dels nostres productes està basada en la nanotecnologia. Ciència dedicada a la manipulació de la matèria. El nostre objectiu és oferir un servei únic al client amb productes d'alta qualitat. Assessorament tècnic específic i exclusiu. Compromís, professionalitat i honestedat en totes les nostres accions. Productes amb una relació qualitat-preu immillorable. Fomentem la investigació, el desenvolupament i la innovació. Invertir en capital humà per promoure polítiques d'acció social. Coordinació de sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció. Qualitat i medi ambient. Apostem per participar en tots els processos més innovadors, per invertir temps i capital en recursos humans i per treballar en defensa i protecció del medi ambient. La nostra preocupació principal és el desenvolupament de noves formulacions que respectin el medi ambient. Prova pràctica d'això és que ens hem centrat en els últims anys a investigar fórmules de productes en base aquosa que compleixin la rígida normativa emesa per la UE d'emissió de compostos orgànics volàtils (COVs). MICROESTIL DECOR És un modern sistema de decoració per a la creació i disseny de superfícies contínues tant en sòls com parets, amb una infinitat de possibilitats exclusives que faran que el seu projecte sigui únic. Dissenys personalitzats, l'àmplia gamma de colors de la gamma Microestil Color Toner ofereix la possibilitat de combinar múltiples tonalitats i colors i fins i tot la inserció de dibuixos i logotips. Amb un acabat llis amb efecte "aigües" combina amb tot tipus de materials realçant la seva bellesa natural. Amb tan sols 2-3 mil·límetres de gruix podrà renovar pràcticament qualsevol superfície, amb un aspecte altament decoratiu, continu i sense juntes. Indicat per a la seva col·locació tant en obra nova com en rehabilitació atorgant magnífiques propietats com: Revestiment continu. Transpirable. Asèptic. Antiestàtic. De baix nivell al·lergogen. Magnífic envelliment, per l'acció del CO2 endureix progressivament sense fissuració. Alta resistència a la fricció i al desgast. Alta adherència. Alta deformabilitat per un revestiment mineral. Posada en obra neta i menys costosa respecte a altres materials i sistemes. MICROESTIL RUSTIC És un modern sistema de decoració per a la creació i disseny de superfícies contínues tant en sòls com parets, amb una infinitat de possibilitats exclusives que faran que el seu projecte sigui únic. Dissenys personalitzats, l'àmplia gamma de colors de la gamma Microestil Color Tòner ofereix la possibilitat de combinar múltiples tonalitats i colors i fins i tot la inserció de dibuixos i logotips. Acabat llis lleugerament texturitzat en superfícies tant en interior com exterior on es desitgi un aspecte rural. Amb tan sols 2-3 mil·límetres de gruix podrà renovar pràcticament qualsevol superfície, amb un aspecte altament decoratiu, continu i sense juntes. Indicat per a la seva col·locació tant en obra nova com en rehabilitació atorgant magnífiques propietats com: Revestiment continu. Transpirable. Asèptic. Antiestàtic. De baix nivell al·lergogen. Magnífic envelliment, per l'acció del CO2 endureix progressivament sense fissuració. Alta resistència a la fricció i al desgast. Alta adherència. Alta deformabilitat per un revestiment mineral. Posada en obra neta i menys costosa respecte a altres materials i sistemes. MICROESTIL TRÀFIC És un modern sistema de decoració per a la creació i disseny de superfícies contínues tant en sòls com parets, amb una infinitat de possibilitats exclusives que faran que el seu projecte sigui únic. Dissenys personalitzats, l'àmplia gamma de colors de la gamma Microestil Color Toner ofereix la possibilitat de combinar múltiples tonalitats i colors i fins i tot la inserció de dibuixos i logotips. Amb un acabat llis lleugerament texturitzat d'alta resistència a l'abrasió per a la seva col·locació en espais on es desitgi una aparença industrial alhora que decorativa. Amb tan sols 2-3 mil·límetres de gruix podrà renovar pràcticament qualsevol superfície, amb un aspecte, continu i sense juntes. Indicat per a la seva col·locació tant en obra nova com en rehabilitació. MICROCEMENTO PARA PROFESIONALES: Microestil® es una marca registrada por Microestil Cement, S.L. Somos empresa líder en el sector, contamos con más de 10 años de experiencia en la innovación y creación de pavimentos continuos. Fabricamos y distribuimos productos para la aplicación de pavimentos continuos a profesionales del sector. Nuestras instalaciones están ubicadas en Mallorca (Islas Baleares), nuestra fábrica y laboratorio se encuentran en Santa María de Camí, también contamos con un aula de formación, prácticas y exposición de nuestros productos a disposición de nuestros clientes. Contamos con un departamento de I+D dedicado única y exclusivamente a la elaboración de productos de alta calidad. Nuestra línea de productos ofrecen la mejor alternativa única en el mercado, ya que la formulación de nuestros productos esta basada en la nanotecnología. Ciencia dedicada a la manipulación de la materia. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio único al cliente con productos de alta calidad. Asesoramiento técnico específico y exclusivo. Compromiso, profesionalidad y honestidad en todas nuestras acciones. Productos con una relación calidad-precio inmejorable. Fomentamos la investigación, el desarrollo y la innovación. Invertir en capital humano para promover políticas de acción social. Coordinación de sistemas de calidad, medio ambiente y prevención. Calidad y medio ambiente. Apostamos por participar en todos los procesos más innovadores, por invertir tiempo y capital en recursos humanos y por trabajar en defensa y protección del medio ambiente. Nuestra preocupación principal es el desarrollo de nuevas formulaciones que respeten el medio ambiente. Prueba práctica de ello es que nos hemos centrado en los últimos años en investigar formulas de productos en base acuosa que cumplan la rígida normativa emitida por la UE de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). MICROESTIL DECOR Es un moderno sistema de decoración para la creación y diseño de superficies continuas tanto en suelos como paredes, con un sinfín de posibilidades exclusivas que harán que su proyecto sea único. Diseños personalizados, la amplia gama de colores de la gama Microestil Color Toner ofrece la posibilidad de combinar múltiples tonalidades y colores e incluso la inserción de dibujos y logotipos. Con un acabado liso con efecto “aguas” combina con todo tipo de materiales realzando su belleza natural. Con tan sólo 2-3 milímetros de espesor podrá renovar prácticamente cualquier superficie, con un aspecto altamente decorativo, continuo y sin juntas. Indicado para su colocación tanto en obra nueva como en rehabilitación otorgando magníficas propiedades como: Revestimiento continuo. Transpirable. Aséptico. Antiestático. De bajo nivel alergénico. Magnífico envejecimiento, por la acción del CO2 endurece progresivamente sin fisuración. Alta resistencia al roce y al desgaste. Alta adherencia. Alta deformabilidad para un revestimiento mineral. Puesta en obra limpia y menos costosa respecto a otros materiales y sistemas. MICROESTIL RUSTIC Es un moderno sistema de decoración para la creación y diseño de superficies continuas tanto en suelos como paredes, con un sinfín de posibilidades exclusivas que harán que su proyecto sea único. Diseños personalizados, la amplia gama de colores de la gama Microestil Color Toner ofrece la posibilidad de combinar múltiples tonalidades y colores e incluso la inserción de dibujos y logotipos. Acabado liso ligeramente texturizado en superficies tanto en interior como exterior donde se desee un aspecto rural. Con tan sólo 2-3 milímetros de espesor podrá renovar prácticamente cualquier superficie, con un aspecto altamente decorativo, continuo y sin juntas. Indicado para su colocación tanto en obra nueva como en rehabilitación otorgando magníficas propiedades como: Revestimiento continuo. Transpirable. Aséptico. Antiestático. De bajo nivel alergénico. Magnífico envejecimiento, por la acción del CO2 endurece progresivamente sin fisuración. Alta resistencia al roce y al desgaste. Alta adherencia. Alta deformabilidad para un revestimiento mineral. Puesta en obra limpia y menos costosa respecto a otros materiales y sistemas. MICROESTIL TRÁFIC Es un moderno sistema de decoración para la creación y diseño de superficies continuas tanto en suelos como paredes, con un sinfín de posibilidades exclusivas que harán que su proyecto sea único. Diseños personalizados, la amplia gama de colores de la gama Microestil Color Toner ofrece la posibilidad de combinar múltiples tonalidades y colores e incluso la inserción de dibujos y logotipos. Con un acabado liso ligeramente texturizado de alta resistencia a la abrasión para su colocación en espacios donde se desee una apariencia industrial a la vez que decorativa . Con tan sólo 2-3 milímetros de espesor podrá renovar prácticamente cualquier superficie, con un aspecto, continuo y sin juntas. Indicado para su colocación tanto en obra nueva como en rehabilitación otorgando magníficas propiedades como: Revestimiento continuo. Transpirable. Aséptico. Antiestático. De bajo nivel alergénico. Magnífico envejecimiento, por la acción del CO2 endurece progresivamente sin fisuración. Alta resistencia al roce y al desgaste. Alta adherencia. Alta deformabilidad para un revestimiento mineral. Puesta en obra limpia y menos costosa respecto a otros materiales y sistemas.

Avantatges del Microciment

Avantatges del Microciment Quins són els avantatges i els desavantatges del microciment. Els avantatges respecte d’altres materials: a) Molt poc gruix, al voltant de 2-3 mm. b) No és necessari retirar el revestiment anterior. (Només el parquet – perquè no es estable) c) Obra ràpida, el temps d’assecatge depèn de la humitat ambient. d) Obra […]